Hlavní stránka  | O autorech  | O umění  | Články  | O nás  | Kam na výstavu  | Ankety  | Odkazy 
Kontakt  | Fota z výstav  | Naše rozhovory  | Obchodní podmínky  | Pre Slovákov 

Krajiny

Krajinomalba -- Krajina jako komponované pozadí pro drobné mytologické výjevy, naplněné světlem a atmosférou, se objevuje v nástěnných malbách římské antiky. Pozdně antický iluzionizmus přežívá v raně středověké knižní malbě, ale z jednotného obrazu krajiny se postupně vybírají pouze některé prvky, jež symbolizují obecný pojem krajiny (skála, strom). Schematické znaky pro krajinné motivy vypracovalo zejména byzantské malířství, odkud je přejímala románská i gotická malba až do 14. století. Ve 14. století v souvislosti s rostoucím smyslem pro prostor se začíná krajině věnovat více pozornost. V sienském malířství se objevují široké záběry krajiny a s topografickými určitými motivy. Jednotnějším pohledem a vnímavostí pro atmosferické jevy vynikají krajiny ve franko-vlámské knižní malbě, zachycující také některé pohledy na konkrétní města, architektury či krajinné partie. Přes tyto realistické prvky vytváří krajinomalba v 15. století v podstatě ideální obraz světa, symbolizující v protikladu k fugurálnímu výjevu kosmos. Krajina je nahlížena z nadhledu a podobá se nakloněné rovině, dosahující k vysokému horizontu, zatímco postavy v předním plánu jsou podány z jiného, frontálního pohledu. Až kolem roku 1600 bylo dosaženo jednotného zorného bodu pro krajinu i postavy a jednotného barevného a atmosférického prostoru. Krajina jako samostatný obraz bez figurálního výjevu se objevuje nejdříve ve studiích velkých umělců jako svědectví jejich pronikavého zájmu o bezprostřední skutečnost (Leonardo da Vinci, A. Dürer). V 17. století vznikly dva typy krajinomalby, tzv. ideální krajina a realistická krajina, jež v evropských zemích přežívaly až do 19.století. Avšak vývoj se nezastavil. Ve 20. století se v krajinomalbě odrazily moderní umělecké tendence. Kubisté se zabývali krajinou jen v ranném předanalytickém období, zato krajina byla oblíbeným námětem expresionistů. Na krajině uskutečnil v Kandinskij svůj přechod od expresionismu k abstrakci, fantastickou, snovou a halucinační krajinu vytvořil surrealismus. Krajina se neztrtila ani u řady abstraktních malířů.

Lesní cestou
Jméno obrazu: Lesní cestou
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 3000 Kč (přibližně 107 €)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena včetně rámu

Zimní krajina
Jméno obrazu: Zimní krajina
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 3000 Kč (přibližně 107 €)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena včetně rámu

Zrcadlení
Jméno obrazu: Zrcadlení
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 3800 Kč (přibližně 136 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

Můstek
Jméno obrazu: Můstek
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 2300 Kč (přibližně 82 €)
Rozměry: 60 x 50 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

Barvy podzimu
Jméno obrazu: Barvy podzimu
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 4000 Kč (přibližně 143 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

U rybníka
Jméno obrazu: U rybníka
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 2300 Kč (přibližně 82 €)
Rozměry: 60 x 50 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

Pohled na Trosky
Jméno obrazu: Pohled na Trosky
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 4000 Kč (přibližně 143 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

Z Českého ráje
Jméno obrazu: Z Českého ráje
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 4000 Kč (přibližně 143 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

V Jizerkách
Jméno obrazu: V Jizerkách
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jan Červinka
Cena: 2300 Kč (přibližně 82 €)
Rozměry: 40 x 40 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Obraz bude zarámovaný, cena je včetně rámu.

Na mýtině
Jméno obrazu: Na mýtině
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 51 x 71 cm
Technika: Olej na plátně

Želivka pod Poříčím
Jméno obrazu: Želivka pod Poříčím
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 86 x 71 cm
Technika: Olej na sololitu

Sedlická přehrada
Jméno obrazu: Sedlická přehrada
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4800 Kč (přibližně 171 €)
Rozměry: 90 x 60 cm
Technika: Olej na sololitu

Trnávka pod Křelovicemi
Jméno obrazu: Trnávka pod Křelovicemi
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 6000 Kč (přibližně 214 €)
Rozměry: 75 x 110 cm
Technika: Olej na sololitu

Zima u Vitic
Jméno obrazu: Zima u Vitic
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 2700 Kč (přibližně 96 €)
Rozměry: 58 x 48 cm
Technika: Olej na plátně

Zima na Libkovodsku
Jméno obrazu: Zima na Libkovodsku
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4700 Kč (přibližně 168 €)
Rozměry: 95 x 65 cm
Technika: Olej na sololitu

Na vysočině 2
Jméno obrazu: Na vysočině 2
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3200 Kč (přibližně 114 €)
Rozměry: 42 x 52 cm
Technika: Olej na plátně

U cesty z Borovin
Jméno obrazu: U cesty z Borovin
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 111 x 61 cm
Technika: Olej na sololitu

U rybníka
Jméno obrazu: U rybníka
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 45 x 70 cm
Technika: Olej na sololitu

Soutok Trnávky s Želivkou
Jméno obrazu: Soutok Trnávky s Želivkou
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 42 x 52 cm
Technika: Olej na plátně

Při západu slunce
Jméno obrazu: Při západu slunce
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 80 x 70 cm
Technika: Olej na sololitu

Borovice
Jméno obrazu: Borovice
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 2700 Kč (přibližně 96 €)
Rozměry: 45 x 52 cm
Technika: Olej na sololitu

Podzim
Jméno obrazu: Podzim
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 35 x 40 cm
Technika: Olej na plátně

V korunách stromů
Jméno obrazu: V korunách stromů
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4000 Kč (přibližně 143 €)
Rozměry: 60 x 80 cm
Technika: Olej na sololitu

U pole
Jméno obrazu: U pole
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1100 Kč (přibližně 39 €)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Olej na sololitu

Cesta v zimě
Jméno obrazu: Cesta v zimě
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1300 Kč (přibližně 46 €)
Rozměry: 23 x 30 cm
Technika: Olej na plátně

Na vysočině
Jméno obrazu: Na vysočině
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1500 Kč (přibližně 54 €)
Rozměry: 45 x 25 cm
Technika: Olej na plátně

Za Bácovicemi
Jméno obrazu: Za Bácovicemi
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 2000 Kč (přibližně 71 €)
Rozměry: 40 x 35 cm
Technika: Olej na plátně

Želiv
Jméno obrazu: Želiv
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 2500 Kč (přibližně 89 €)
Rozměry: 40 x 35 cm
Technika: Olej na plátně

Čtvero ročních období
Jméno obrazu: Čtvero ročních období
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3100 Kč (přibližně 111 €)
Rozměry: 25 x 25 cm
Technika: Olej na sololitu
Poznámky: Cena za čtyři kusy

Šobes
Jméno obrazu: Šobes
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 60 x 50 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Vinice Šobes v Podyjí je ikonou moravského vinařství. Vinařská podoblast znojemská, obec Podmolí.

Vzpomínky na Bosnu
Jméno obrazu: Vzpomínky na Bosnu
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Čada
Cena: 11000 Kč (přibližně 393 €)
Rozměry: 120 x 80 cm
Technika: Akryl na plátně

Lesní zátiší
Jméno obrazu: Lesní zátiší
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 40 x 0 cm
Technika: Akryl, sololit

Les
Jméno obrazu: Les
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 40 x 54 cm
Technika: Akryl, sololit

Jizerskohorská víska
Jméno obrazu: Jizerskohorská víska
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 2100 Kč (přibližně 75 €)
Rozměry: 54 x 40 cm
Technika: Akryl, sololit

Louka
Jméno obrazu: Louka
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 112 x 63 cm
Technika: Olej na plátně

Želiv - jaro
Jméno obrazu: Želiv - jaro
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 42 x 52 cm
Technika: Olej na plátně

Za Bolechovem
Jméno obrazu: Za Bolechovem
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 42 x 62 cm
Technika: Olej na plátně

U Trnávky
Jméno obrazu: U Trnávky
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 42 x 62 cm
Technika: Olej an plátně

Na panské cestě
Jméno obrazu: Na panské cestě
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 50 x 62 cm
Technika: Olej na plátně

Olivovníky
Jméno obrazu: Olivovníky
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Čada
Cena: 6600 Kč (přibližně 236 €)
Rozměry: 70 x 50 cm
Technika: Olej, špachtle

Údolí stímů
Jméno obrazu: Údolí stímů
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 1950 Kč (přibližně 70 €)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Olej v rámu

Podzimní léto babí
Jméno obrazu: Podzimní léto babí
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 6600 Kč (přibližně 236 €)
Rozměry: 65 x 60 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Bez rámu

Nostalgie v háji březovem
Jméno obrazu: Nostalgie v háji březovem
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 6600 Kč (přibližně 236 €)
Rozměry: 75 x 70 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Bez rámu

Vlkolinec
Jméno obrazu: Vlkolinec
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 145 € (přibližně 4200 Kč)
Rozměry: 50 x 32 cm
Technika: Akvarel
Poznámky: Pieskované sklo

U zátoky
Jméno obrazu: U zátoky
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 55 x 36 cm
Technika: Akryl

Slnečnicové pole
Jméno obrazu: Slnečnicové pole
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 50 x 32 cm
Technika: Olej

Pri zimnom strome
Jméno obrazu: Pri zimnom strome
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 56 x 50 cm
Technika: Olej

Po obrade
Jméno obrazu: Po obrade
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 375 € (přibližně 10600 Kč)
Rozměry: 74 x 33 cm
Technika: Olej

Pluhy
Jméno obrazu: Pluhy
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 54 x 33 cm
Technika: Olej

Višna
Jméno obrazu: Višna
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 260 € (přibližně 7400 Kč)
Rozměry: 70 x 74 cm
Technika: Olej

Bača
Jméno obrazu: Bača
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 365 € (přibližně 10300 Kč)
Rozměry: 98 x 55 cm
Technika: Olej

V Kazachstánu
Jméno obrazu: V Kazachstánu
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 11300 Kč (přibližně 404 €)
Rozměry: 111 x 81 cm
Technika: Olej
Poznámky: V rámu

Rybníček
Jméno obrazu: Rybníček
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 480 Kč (přibližně 17 €)
Rozměry: 30 x 21 cm
Technika: Tempera
Poznámky: Papír

Roubenka
Jméno obrazu: Roubenka
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 1400 Kč (přibližně 50 €)
Rozměry: 30 x 40 cm
Technika: Křída
Poznámky: V rámu

Lesní mítina
Jméno obrazu: Lesní mítina
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 1100 Kč (přibližně 39 €)
Rozměry: 25 x 30 cm
Technika: Olej
Poznámky: V rámu

Cesta březovým hájem
Jméno obrazu: Cesta březovým hájem
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 3000 Kč (přibližně 107 €)
Rozměry: 39 x 54 cm
Technika: Olej
Poznámky: V rámu

Bukový les
Jméno obrazu: Bukový les
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Šeminský
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 43 x 58 cm
Technika: Olej
Poznámky: V rámu

Černý lovec pod rozkvetlou jabloní
Jméno obrazu: Černý lovec pod rozkvetlou jabloní
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 40 x 55 cm
Technika: Olej

Jarní kvetoucí
Jméno obrazu: Jarní kvetoucí
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 71 x 55 cm
Technika: Olej

Podzimní buk
Jméno obrazu: Podzimní buk
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 55 x 70 cm
Technika: Olej

Šípek
Jméno obrazu: Šípek
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 55 x 70 cm
Technika: Olej

Slovenský raj II
Jméno obrazu: Slovenský raj II
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 200 € (přibližně 5700 Kč)
Rozměry: 56 x 40 cm
Technika: Olej

Spiš
Jméno obrazu: Spiš
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 145 € (přibližně 4200 Kč)
Rozměry: 46 x 38 cm
Technika: Akryl

Ateliér
Jméno obrazu: Ateliér
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 155 € (přibližně 4400 Kč)
Rozměry: 48 x 36 cm
Technika: Akryl

Park 9
Jméno obrazu: Park 9
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 45 € (přibližně 1400 Kč)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Kresba, rudka

Park 8
Jméno obrazu: Park 8
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Akvarel

Park 7
Jméno obrazu: Park 7
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Akvarel

Park 6
Jméno obrazu: Park 6
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 42 cm
Technika: Akvarel

Park 5
Jméno obrazu: Park 5
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 42 cm
Technika: Akvarel

Park 4
Jméno obrazu: Park 4
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 42 cm
Technika: Akvarel

Park 3
Jméno obrazu: Park 3
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 85 € (přibližně 2500 Kč)
Rozměry: 30 x 42 cm
Technika: Akvarel

Park 2
Jméno obrazu: Park 2
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 25 € (přibližně 800 Kč)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Kresba, ceruzka

Park 1
Jméno obrazu: Park 1
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 25 € (přibližně 800 Kč)
Rozměry: 30 x 22 cm
Technika: Kresba, ceruzka

Dedinka
Jméno obrazu: Dedinka
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 265 € (přibližně 7500 Kč)
Rozměry: 47 x 60 cm
Technika: Olej

Slovenský raj
Jméno obrazu: Slovenský raj
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 200 € (přibližně 5700 Kč)
Rozměry: 56 x 40 cm
Technika: Olej

Lesný opar
Jméno obrazu: Lesný opar
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 190 € (přibližně 5400 Kč)
Rozměry: 64 x 38 cm
Technika: Akvarel, pieskované sklo

Kostolík
Jméno obrazu: Kostolík
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 95 € (přibližně 2800 Kč)
Rozměry: 47 x 38 cm
Technika: Akvarel

Z vlaku
Jméno obrazu: Z vlaku
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 170 € (přibližně 4900 Kč)
Rozměry: 47 x 35 cm
Technika: Olej

V parku u Vltavy
Jméno obrazu: V parku u Vltavy
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 170 € (přibližně 4900 Kč)
Rozměry: 50 x 40 cm
Technika: Olej

V lese
Jméno obrazu: V lese
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 235 € (přibližně 6700 Kč)
Rozměry: 60 x 47 cm
Technika: Akryl

V Čachticiach
Jméno obrazu: V Čachticiach
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Peter Šipoš
Cena: 245 € (přibližně 7000 Kč)
Rozměry: 68 x 51 cm
Technika: Akryl

Růže na plotě
Jméno obrazu: Růže na plotě
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Květa Korčák(ová)
Cena: 5000 Kč (přibližně 179 €)
Rozměry: 79 x 63 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Bez rámu

Květiny ve skleněné váze
Jméno obrazu: Květiny ve skleněné váze
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Květa Korčák(ová)
Cena: 8700 Kč (přibližně 311 €)
Rozměry: 80 x 62 cm
Technika: Olej na plátně

Kosatce a máky
Jméno obrazu: Kosatce a máky
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Květa Korčák(ová)
Cena: 5400 Kč (přibližně 193 €)
Rozměry: 73 x 58 cm
Technika: Olej na plátně

Zima - chaloupka u jezera
Jméno obrazu: Zima - chaloupka u jezera
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Květa Korčák(ová)
Cena: 1200 Kč (přibližně 43 €)
Rozměry: 26 x 21 cm
Technika: Olej na plátně

Procházka mé duše
Jméno obrazu: Procházka mé duše
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Akryl na plátně

Štiavnické kopce 07
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 07
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 440 € (přibližně 12400 Kč)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně

Štiavnické kopce 06
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 06
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 440 € (přibližně 12400 Kč)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně

Štiavnické kopce 05
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 05
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 440 € (přibližně 12400 Kč)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně

Štiavnické kopce 04
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 04
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 440 € (přibližně 12400 Kč)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně

Kdo se dívá do daleka, má obrazy v duši
Jméno obrazu: Kdo se dívá do daleka, má obrazy v duši
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Čada
Cena: 3000 Kč (přibližně 107 €)
Rozměry: Neuvedeno
Technika: Olej na kartonu, špachtle
Poznámky: Modrý rám

Hory
Jméno obrazu: Hory
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Andrea Čermáková
Cena: 700 Kč (přibližně 25 €)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Nezarámované

Jaro II
Jméno obrazu: Jaro II
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 2100 Kč (přibližně 75 €)
Rozměry: 52 x 35 cm
Technika: Olej na plátně

Lípa
Jméno obrazu: Lípa
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1800 Kč (přibližně 64 €)
Rozměry: 45 x 36 cm
Technika: Olej na plátně

Podzim na Vysočině
Jméno obrazu: Podzim na Vysočině
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 67 x 57 cm
Technika: Olej na plátně

Želivsko na Vysočině
Jméno obrazu: Želivsko na Vysočině
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 6600 Kč (přibližně 236 €)
Rozměry: 80 x 150 cm
Technika: Olej na plátně

Štiavnické kopce 04
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 04
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 199 € (přibližně 5700 Kč)
Rozměry: 34 x 50 cm
Technika: Pastel
Poznámky: Zarámováno

Štiavnické kopce 02
Jméno obrazu: Štiavnické kopce 02
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 199 € (přibližně 5700 Kč)
Rozměry: 34 x 50 cm
Technika: Pastel
Poznámky: Zarámováno

Počúvadelská krajina 06
Jméno obrazu: Počúvadelská krajina 06
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ruth Dubayová
Cena: 199 € (přibližně 5700 Kč)
Rozměry: 34 x 47 cm
Technika: Pastel
Poznámky: Zarámováno

Podzim v lese
Jméno obrazu: Podzim v lese
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Eliška Matoušová
Cena: 1800 Kč (přibližně 64 €)
Rozměry: 50 x 40 cm
Technika: Olej na plátně

Zrcadlení
Jméno obrazu: Zrcadlení
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Eliška Matoušová
Cena: 3000 Kč (přibližně 107 €)
Rozměry: 60 x 100 cm
Technika: Olej na plátně

Kolem Jizery
Jméno obrazu: Kolem Jizery
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 2500 Kč (přibližně 89 €)
Rozměry: 78 x 66 cm
Technika: Malba na sololitu

Zimní Ještěd
Jméno obrazu: Zimní Ještěd
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jana Váňová
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 50 x 70 cm
Technika: Akryl na plátně

Kryštofovo údolí
Jméno obrazu: Kryštofovo údolí
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jana Váňová
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 70 x 50 cm
Technika: Akryl na plátně

Jižní čechy
Jméno obrazu: Jižní čechy
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Jana Váňová
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 70 x 50 cm
Technika: Akryl na plátně

Tři na jihu čech
Jméno obrazu: Tři na jihu čech
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3100 Kč (přibližně 111 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně

Balík
Jméno obrazu: Balík
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 62 x 49 cm
Technika: Pastel

Trávy
Jméno obrazu: Trávy
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 62 x 49 cm
Technika: Pastel

Břízy
Jméno obrazu: Břízy
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 49 x 62 cm
Technika: Pastel
Poznámky: Neprodejné

Rybník
Jméno obrazu: Rybník
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 62 x 49 cm
Technika: Pastel

Soudka
Jméno obrazu: Soudka
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 49 x 62 cm
Technika: Pastel

Pastel žlutý
Jméno obrazu: Pastel žlutý
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 49 x 62 cm
Technika: Pastel
Poznámky: Neprodejné

Přátelství
Jméno obrazu: Přátelství
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Magdalena Křenková
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 49 x 62 cm
Technika: Pastel

Pod rozkvetlou višní
Jméno obrazu: Pod rozkvetlou višní
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 50 x 40 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Cesta v lese
Jméno obrazu: Cesta v lese
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 30 x 60 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Jarní louka u silnice
Jméno obrazu: Jarní louka u silnice
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 50 x 40 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Pod Meluzínou v Krušných horách
Jméno obrazu: Pod Meluzínou v Krušných horách
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 7500 Kč (přibližně 268 €)
Rozměry: 100 x 60 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Nostalgie pod višní
Jméno obrazu: Nostalgie pod višní
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 70 x 40 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Rozkvetlé šípky
Jméno obrazu: Rozkvetlé šípky
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 40 x 50 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Jarní šípky
Jméno obrazu: Jarní šípky
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 40 x 50 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Louka a modříny
Jméno obrazu: Louka a modříny
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 35 x 55 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Břízy
Jméno obrazu: Břízy
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 35 x 55 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Chlapec s motýlem aneb naše děti jsou EMO
Jméno obrazu: Chlapec s motýlem aneb naše děti jsou EMO
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 35 x 35 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Bukový háj
Jméno obrazu: Bukový háj
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 50 x 40 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Pohled z lesa
Jméno obrazu: Pohled z lesa
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Dominika Čapková
Cena: 5500 Kč (přibližně 196 €)
Rozměry: 30 x 70 cm
Technika: Olejomalba
Poznámky: Bez rámu

Večerní chodec
Jméno obrazu: Večerní chodec
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 180 € (přibližně 5100 Kč)
Rozměry: 31 x 41 cm
Technika: Suchý pastel

Letní noc
Jméno obrazu: Letní noc
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 155 € (přibližně 4400 Kč)
Rozměry: 41 x 32 cm
Technika: Suchý pastel

Na horách
Jméno obrazu: Na horách
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ladislav Bogár
Cena: 5000 Kč (přibližně 179 €)
Rozměry: 30 x 40 cm
Technika: Olej na kartonu
Poznámky: Bez rámu

Podzim
Jméno obrazu: Podzim
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 165 € (přibližně 4700 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Akvarel, pastel

U jezera
Jméno obrazu: U jezera
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 210 € (přibližně 6000 Kč)
Rozměry: 39 x 41 cm
Technika: Pastel

Měsíční nokturno I
Jméno obrazu: Měsíční nokturno I
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 155 € (přibližně 4400 Kč)
Rozměry: 31 x 42 cm
Technika: Pastel

Měsíční nokturno II
Jméno obrazu: Měsíční nokturno II
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 155 € (přibližně 4400 Kč)
Rozměry: 49 x 38 cm
Technika: Pastel

Měsíční nokturno IV
Jméno obrazu: Měsíční nokturno IV
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 40 x 0 cm
Technika: Pastel

Zima v našem vinohradě
Jméno obrazu: Zima v našem vinohradě
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 41 x 31 cm
Technika: Kombinovaná

Dům v lese
Jméno obrazu: Dům v lese
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Ladislav Bogár
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 40 x 54 cm
Technika: Olej na sololitu
Poznámky: Starý opravený rám

Tráva - Šumava
Jméno obrazu: Tráva - Šumava
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Věra Bendová
Cena: 4100 Kč (přibližně 146 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně

Šumavský les
Jméno obrazu: Šumavský les
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Věra Bendová
Cena: 3400 Kč (přibližně 121 €)
Rozměry: 55 x 75 cm
Technika: Olej na plátně
Poznámky: Bez rámu

U nás
Jméno obrazu: U nás
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 4000 Kč (přibližně 143 €)
Rozměry: 56 x 62 cm
Technika: Akryl na sololitu

Pod olivovníky
Jméno obrazu: Pod olivovníky
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Čada
Cena: 7000 Kč (přibližně 250 €)
Rozměry: 80 x 80 cm
Technika: Olej

Eine kleine kombination
Jméno obrazu: Eine kleine kombination
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Petr Čada
Cena: 4900 Kč (přibližně 175 €)
Rozměry: 70 x 50 cm
Technika: Olej

August - Haná II
Jméno obrazu: August - Haná II
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Pastel

Poledne - Šumava
Jméno obrazu: Poledne - Šumava
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Pastel

August
Jméno obrazu: August
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 32 x 43 cm
Technika: Suchý pastel

Klášter
Jméno obrazu: Klášter
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 155 € (přibližně 4400 Kč)
Rozměry: 32 x 43 cm
Technika: Suchý pastel

Letní déšť
Jméno obrazu: Letní déšť
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3100 Kč (přibližně 111 €)
Rozměry: 57 x 57 cm
Technika: Akryl na sololitu

Zasněžené chalupy II
Jméno obrazu: Zasněžené chalupy II
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1100 Kč (přibližně 39 €)
Rozměry: 25 x 17 cm
Technika: Olej

Vysočina
Jméno obrazu: Vysočina
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 70 x 40 cm
Technika: Olej

jaro
Jméno obrazu: jaro
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4300 Kč (přibližně 154 €)
Rozměry: 90 x 60 cm
Technika: Olej

Hejlovka
Jméno obrazu: Hejlovka
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4200 Kč (přibližně 150 €)
Rozměry: 90 x 60 cm
Technika: Olej

Borovice II
Jméno obrazu: Borovice II
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 1600 Kč (přibližně 57 €)
Rozměry: 47 x 37 cm
Technika: Olej

Mladý buk
Jméno obrazu: Mladý buk
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Věra Bendová
Cena: 3700 Kč (přibližně 132 €)
Rozměry: 80 x 60 cm
Technika: Olej na plátně

Propršený den
Jméno obrazu: Propršený den
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 2700 Kč (přibližně 96 €)
Rozměry: 56 x 42 cm
Technika:

Pred-ves
Jméno obrazu: Pred-ves
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 4600 Kč (přibližně 164 €)
Rozměry: 84 x 64 cm
Technika: Akryl na sololitu

U cíle
Jméno obrazu: U cíle
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 70 x 50 cm
Technika: Akryl na sololitu

Před bouřkou, Malá Fatra
Jméno obrazu: Před bouřkou, Malá Fatra
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 165 € (přibližně 4700 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel
Poznámky: Rámováno

Podzim na Lužnici
Jméno obrazu: Podzim na Lužnici
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 165 € (přibližně 4700 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel
Poznámky: Rámováno

Po bouřce I
Jméno obrazu: Po bouřce I
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel

Paprsky
Jméno obrazu: Paprsky
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 35 x 45 cm
Technika: Kombinovaná, plátno

Léto na žitném ostrově
Jméno obrazu: Léto na žitném ostrově
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 150 € (přibližně 4300 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel

Po bouřce
Jméno obrazu: Po bouřce
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel

Měsíční noc
Jméno obrazu: Měsíční noc
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: Suchý pastel

Na samote
Jméno obrazu: Na samote
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 150 € (přibližně 4300 Kč)
Rozměry: 32 x 43 cm
Technika: suchý pastel
Poznámky: Zarámováno

Svitanie
Jméno obrazu: Svitanie
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Pod horou 2
Jméno obrazu: Pod horou 2
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Srien
Jméno obrazu: Srien
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Polnoc
Jméno obrazu: Polnoc
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Hladam srdce
Jméno obrazu: Hladam srdce
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Hladám
Jméno obrazu: Hladám
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 220 € (přibližně 6300 Kč)
Rozměry: 35 x 50 cm
Technika: Olejomalba

Pod horou
Jméno obrazu: Pod horou
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba

Chalupy
Jméno obrazu: Chalupy
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba

Osada 3
Jméno obrazu: Osada 3
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba

Osada 2
Jméno obrazu: Osada 2
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba

Osada 1
Jméno obrazu: Osada 1
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba

Pleso
Jméno obrazu: Pleso
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 6500 Kč (přibližně 232 €)
Rozměry: 55 x 50 cm
Technika: Olej na sololitu

Podzim - Jižní čechy
Jméno obrazu: Podzim - Jižní čechy
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 150 € (přibližně 4300 Kč)
Rozměry: 30 x 41 cm
Technika: Suchý pastel

V přístavu
Jméno obrazu: V přístavu
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 160 € (přibližně 4600 Kč)
Rozměry: 30 x 41 cm
Technika: Suchý pastel

Po dešti
Jméno obrazu: Po dešti
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 150 € (přibližně 4300 Kč)
Rozměry: 30 x 41 cm
Technika: Suchý pastel

Lužní les
Jméno obrazu: Lužní les
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 150 € (přibližně 4300 Kč)
Rozměry: 30 x 41 cm
Technika: Suchý pastel

Z mých vzpomínek
Jméno obrazu: Z mých vzpomínek
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 4100 Kč (přibližně 146 €)
Rozměry: 97 x 63 cm
Technika: Kombinovaná
Poznámky: Sololit, dřevěný rám

Tajemný les
Jméno obrazu: Tajemný les
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 1800 Kč (přibližně 64 €)
Rozměry: 30 x 40 cm
Technika: Akvarel
Poznámky: Dřevěný rám se sklem

Na samotě
Jméno obrazu: Na samotě
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Šárka Češková
Cena: 1590 Kč (přibližně 57 €)
Rozměry: 40 x 30 cm
Technika: Tempera
Poznámky: Rám se sklem

U Popelištné
Jméno obrazu: U Popelištné
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 100 x 70 cm
Technika: Olej

Podzim v lese
Jméno obrazu: Podzim v lese
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 4500 Kč (přibližně 161 €)
Rozměry: 94 x 82 cm
Technika: Olej

Želiv od Bolechova
Jméno obrazu: Želiv od Bolechova
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 76 x 66 cm
Technika: Olej

Vysočina u Chvojnova
Jméno obrazu: Vysočina u Chvojnova
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3500 Kč (přibližně 125 €)
Rozměry: 80 x 50 cm
Technika: Olej

Kaplička u Červené Řečice
Jméno obrazu: Kaplička u Červené Řečice
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3300 Kč (přibližně 118 €)
Rozměry: 67 x 57 cm
Technika: Olej

Na stráni
Jméno obrazu: Na stráni
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Marta Svárovská
Cena: 3200 Kč (přibližně 114 €)
Rozměry: 58 x 68 cm
Technika: Olej

Luna a dva
Jméno obrazu: Luna a dva
PRODÁNO Objednat autorskou kopii
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Vladislav Hamršmíd
Cena: Neurčena, dohodou
Rozměry: 50 x 96 cm
Technika: Olej

Zrcadlení
Jméno obrazu: Zrcadlení
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Vladislav Hamršmíd
Cena: 5000 Kč (přibližně 179 €)
Rozměry: 164 x 72 cm
Technika: Olej

Leto na malem Dunaji
Jméno obrazu: Leto na malem Dunaji
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Josef Šarman
Cena: 170 € (přibližně 4900 Kč)
Rozměry: 43 x 32 cm
Technika: suchý pastel
Poznámky: Zarámováno

Jeseň
Jméno obrazu: Jeseň
Zakoupit obraz
Motiv: Krajiny
Jméno autora: Fero Paluška
Cena: 275 € (přibližně 7800 Kč)
Rozměry: 54 x 64 cm
Technika: Olejomalba


  GalerieMajo.com
Cena:

Zeď Dřevo Bez textury